Information om Bent Soelberg

Jeg er 54 år gammel, gift med Helle Soelberg. Vi har to dejlige børn på henholdsvis 21 og 23 år. Vi bor på Nordfyn i Morud. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i Nordfynskommune siden 2009. Hvor jeg pt. sidder i sundhedsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Jeg har haft forskellige tillidshverv igennem årene. Medlem af lokalrådet, idrætsforeningensbestyrelse og Morud Fitnessforening mm. Jeg har arbejdet i både det private og offentlige erhvervsliv. Endvidere har jeg selv opbygget en virksomhed hvor jeg efterfølgende sad nogle år som direktør. Jeg håber du giver mig din stemme.

Politiske Resultater

* Hal-strategi der sikrede Morud og Otterup en opgradering af hallen
* Nedbrydning af FAKTA Otterup og genopbygning af torvet
* Bybus til Morud – Odense, med mange daglige afgange
* Hurtigt hjælp til at komme i arbejde ved ledighed
* Rehabilitering af ældre borger i kommunen
* Cykelsti fra Morud - Søndersø
* Havnebad i Bogense

Nordfyns Kommune i Vækst

Det er vigtigt kommunen støtter op omkring erhvervet, så vi sikre flest mulige arbejdspladser til vores borgere. Det er vigtigt vi får et erhverv der kan klare sig i konkurrencen fremover. Vi har igennem de seneste år haft en vækst strategi der sikre fokus på jobskabelse og bosætning i kommunen. Vi er en pendler kommune og skal sikre gode forhold for transport i kommunen. Vi har i ydre områder indført tele-taxi som fungere rigtigt fint. Det er vigtigt vi løbende i pagt med naturen udstykker nye grunde, så vores kommune kan vokse i antal beboere. Der bliver større og større krav til administration af forskellige regler som vi arver fra folketing og EU. Det kræver et vist befolkningsunderlag for at klare disse krav. Vi skal endvidere sikre gode forhold for vores børn i børnehaver og skolerne. Så vi er en kommune med attraktive tilbud med høj kvalitet. Det gælder også på ældre området hvor vi skal sikre at ældre passes på en værdig måde. Så man har lyst til at blive ældre i vores kommune

FRITIDSLIVET

Stadig fokus på idrætslivet i Nordfyns Kommune. Der skal investeres i fritidslivet. Som ex: I 2012 fik jeg en avisartikel om Morud Fitness. Der var ikke opbakning i kommunalbestyrelsen. Det kom dog nogle år senere, da det lykkes at få lavet en hal-strategi. Hal-strategien var basis for en bevilling til udvidelsen af hallen. Læs hele historien her Facebook Page Facebook Page

OFFENTLIG TRANSPORT

Vi skal sikre man kan komme rundt i kommunen. Som ex. vores flextraffik, hvor du bliver kørt i taxa for fast pris i stedet for dyre busser. Eller som ex. efter mange drøftelser lykkes det bla. ved fælles hjælp med busbanden og lokale byrådskandidater at skaffe midler til en rute mellem odense – morud. Er senere blevet evalueret og fastholdes.

Cykelsti

Der skal være cykelstier i hele Nordfyns Kommune hvor der er behov. Ex.har der igennem mange år været et ønske om en cykelsti mellem Morud – Søndersø, stien er i dag blevet en realitet. Det næste vi skal i gang med er stien fra Morud til Odense


ÆLDRE OMRÅDET

Nordfyns Kommune skal være et godt sted at blive ældre. Vi skal sikre at hjælpen til de ældre er så god som muligt inden for vores økonomiske muligheder. Og sikre den hurtige optræning af ældre der kommer hjem fra hospital. Vi skal sikre et godt samarbejde med ex. senior rådet, så de ældre bliver hørt inden der besluttes noget i kommunen.

BØRN

Vi skal sikre gode pasningsmuligheder for vores børn. Det er vores fremtid. Det er vigtigt, at der prioriteres så de får en så god opvækst. Det gør vi blandt andet med et godt samarbejde med brugerbestyrelser. Og efteruddannelse af ansatte i kommunen.


Uddannelse

Det er vigtigt vi sikre uddannelse til alle. Og sørger for skolerne kan uddanne børn og unge. Det er vigtigt skolerne giver muligheder til alle. Det vil sige udfordringer til både svage, almindelige og stærke elever.


Økonomi

Vi skal sikre en god økonomi i Nordfyns Kommune, så vi kan klarer uforudsete udgifter. Og sikre vedligeholdelse af kommunale bygninger. Og sikre midler til udviklingen af kommunen.

ERHVERV og TURISME

Vi skal fortsat brande Nordfyn for at tiltrække turister og bosætning og fastholde Taskforce Erhverv for at sikre hurtig sagsbehandling. Samt støtte etablering af shelterpladser rundt på Nordfyn. Og styrke Nordfyns Erhverv og Turisme til at hjælpe de små virksomheder og iværksætterne

Stem på Bent Soelberg

Stem på mig til valget og du har en god repræsentat I byrådet, så du altid kan ringe eller skrive til hvis der er sager du mener kræver ekstra opmærksomhed
Bent Soelberg Facebook Side

Nyheder

24 oktober 2017 valgmøde i Morud kl 19.00
Jeg glæder mig til at se jer til valgmødet.
@Bent Soelberg

Links

Her kommer de vigtigste link i valgkampen. Jeg håber du vil kigge forbi regelmæssigt.
Bent Soelberg Facebook Side
Venstre - Hjemmeside

Kom i kontakt med Bent Soelberg


Hvis du sidder tilbage med et spørgsmål omkring mig eller noget, så skal du endelig bare skrive til mig. Så vil jeg med glæde besvare spørgsmålet. Hvis du vil du hjælpe med forskellige aktiviteter til valget.
Så skriv eller ring også til mig.
Bent@Soelberg.eu Eller +45 4057 4383